Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thạnh
Trụ sở chính: 163-165 Nguyễn Thái Bình,Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại:  (08) 66 50 88 66  -  0937 998 522  Fax: 08 62672615
Email: nguyenhungcarbon@yahoo.com
Họ và tên:
Địa chỉ:
Email:
Điện thoại:
File đính kèm:
Nội dung liên hệ:
 
Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Thành
Trụ sở chính: 163-165 Nguyễn Thái Bình,Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 66 50 88 66  -  0937 998 522  Fax: 08 62672615
Email: nguyenhungcarbon@yahoo.com